KONTAKT

Sedan våren 2009 erbjuder Avlöt AB genom avdelningen Stina Bernström grafisk form/illustration tjänster inom visuell kommunikation, till exempel reklam och utbildningsmaterial. Verksamheten genomsyras av miljömässig hållbarhet. Så långt det är möjligt förordas kommunikation med kunder via webben och när tryckt material ändå behövs rekommenderas ett miljövänligt alternativ.

Stina Bernström, stina@stinabernstrom.se, 0707-78 45 50

Leave a Comment

Kommentera gärna inlägget!